HOTLINE

info@biznisweb.sk

 

Staňte sa fanúšikom BiznisWebu:

podnikanie-blog.sk, podnikanie na internete, blog o podnikaní na internete Biznisweb tvorba www stránok na Google + Biznisweb tvorba www stránok na Facebooku Biznisweb tvorba stránok na Twitteri Biznisweb tvorba web stránok na YouTube Biznisweb RSS

Často kladené otázky - FAQ

Ochrana spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku

Zákon o ochrane spotrebiteľa platný od 13.6.2014
pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Povinnosti majiteľov e-shopov, rsp. predávajúcich pred uzavretím zmluvy, rozumej pred odoslaním objednávky:

  1. Oboznámiť spotrebiteľa s hlavnými vlastnosťami tovaru alebo charakterom služby
  2. Obchodné meno a adresu, príp. miesto podnikania, tel. číslo, číslo faxu, ak ho predávajúci využíva, emailový kontakt
  3. Adresu predávajúceho v mene ktorej predávajúci koná. Ak sa táto adresa odlišuje od bodu 1.
  4. Celkovú cenu tovaru vrátane DPH, alebo ak túto cenu nie je možné vopred určiť, tak spôsob akým sa vypočíta + náklady na dopravu, poštovné a iné ( viď §3, pís.e.)f.)g.) )
  5. Informáciu o práve pre spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a zároveň spotrebiteľovi poskytne aj formulár na Odstúpenie od zmluvy ( vzor )

V systéme FLOX 1 je doprogramovaná možnosť vkladať prílohy
- Obchodné a reklamačné podmienky
- Všetky vaše kontaktné údaje
- Formulár na odstúpenie od zmluvy

Ďalšie povinnosti predávajúceho nájdete v §3 OZ

Podľa §4 ods.1.
Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ potvrdil, že bol výslovne oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Vyžaduje sa buď aktívne tlačidlo na web stránke alebo aktivácia podobnej funkcie s textom Objednávka s povinnosťou platby alebo jednoznačná formulácia ( text ), že odoslanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu.
Tento bod je v FLOX ošetrený tlačidlom s textom Objednávka s povinnosťou platby

Podrobnejšie informácie k zákonu nájdete na www.podnikanie-blog.sk

znenie celého zákona 102/2014 tu

Vloženie prílohy:
tú najskôr nahráte do Moje súbory
pre vloženie súboru sa premiestnite do ktoréhokoľvek bloku Produkty - Vlastnosti bloku - Príloha k objednávkovému e-mailu ( veľkosť odosielaných súborov je do 10 MB )

priložené súbory budú automaticky posielané spolu s Objednávkovým mailom

« Späť
Adresa: www. .biznisweb.sk
E-mail:
Heslo:
Vašu novú web stránku budete mať za 5 minút funkčnú.
Test 15 dní zdarma!
Stlačením tlačidla súhlasíte s obchodnými podmienkami služby BiznisWeb (zobraziť)
Design môžete kedykoľvek meniť.
Na výber je viac ako 500 dizajnov.
Je možné vytvoriť aj unikátny dizajn.